Privacy policy

Wij nemen de privacy van uw persoonsgegevens uitermate serieus. We behandelen deze daarom met de grootst mogelijke zorg. Uw persoonlijke gegevens worden

We gebruiken uw persoonlijke gegevens daarom uitsluitend voor de volgende zaken:

  • Uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsbrief en andere relevante informatie;
  • Uw gegevens worden gebruikt voor het doen van onderzoek om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw gegevens zijn hierbij volledig geanonimiseerd en zijn niet meer te herleiden naar een individueel persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven de bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren eventuele partners met de grootst mogelijke zorg. Samenwerkingen die wij opzetten gaan altijd gepaard met de grootst mogelijke zorg voor uw privacy. Helaas kunnen wij met inachtneming van het voorgenoemde geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Ik zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: info@ivow.nl.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.